För dig som inte kunde delta i föredraget om mobiltelefonins utveckling under de senaste nästan 50 åren finns nu en film att titta på. Stefan, ASB, med lång erfarenhet från Televerket och Telia och deras utveckling av mobiltelefonin berättar och visar bilder.

Det har varit en svindlande utveckling från de första försöken med radiotelefoni i bilar. Det första mobiltelefonisystemet kom att kallas MTA, Mobiltelefonisystem version A,och släpptes redan 1951. Det var banbrytande men kom bara att ha knappt 150 abonnenter i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Sen fortsatte utvecklingen och det ena nya systemet avlöste det förra. Det senaste analoga systemet, där samtalen kopplades av telefonister, kallades MTD och runt 1981 ersattes det av NMT. Sedan följde GSM och nu 4G och 5G och redan pågår utveckling av 6G-systemen.

Du hittar filmen med Stefans föredrag här


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Avgifter för 2023

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies