I kväll gav Karl-Arne Markström ett välbesökt föredrag om radionavigeringens utveckling under de senaste 125 åren.

Det var nästan fullsatt i klubbstugan och ett drygt 30-tal besökare på distans och som vanligt fick vi spännande inblick i teknikens utveckling sedan tidigt 1900-tal och framåt.

Föredraget beskrev historien om hur radiotekniken kom att användas på olika sätt för att ge möjlighet att navigera, främst till sjöss men senare kom tekniken att användas även i luften, och för all del, även på land, där ju satellitbaserad navigation idag används inom alla sammanhang från jurdbruk till vägbyggen och där med noggrannheter ner mot millimeter...

Under slutet av föredraget fick vi problem med en av nätverkslänkarna mot internet vilket gjorde att bilderna fastnade hos oss i klubbstugan men det är tillrättat i filmen. Men vi ber om ursäkt för avbrottet som det medförde för er som tittade på distans.

Men du kan se hela föredraget här:

Tack till er som tittade och välkomna nästa gång!

 

 


QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Avgifter för 2021

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Om Cookies