QO100 och ferriter

Kvällens föredrag med Micke SM0EPX handlade om den nya satelliten QO100 som ligger geosynkront (geostationärt) över jorden, d v s följer jordens rotation. Det innebär att man kan ha fast riktade antenner mot den.

 

Satelliten är egentligen en kommersiell kommunikationssatellit men den innehåller dessutom två transpondrar för amatörtrafik, en smalbandig och en med bredare frekvensband, ungefär som ett kortvågsband. Därför går det att köra både smalbandig trafik på den smala transpondern med de vanliga moderna SSB, CW och digitalt, dock ej FM, och t.ex amatör-TV, "ATV", på den bredbandiga transpondern.

Framtida möjligheter såsom att köra internet över den är också en tanke.

Olika antennmöjligheter diskuterades, lämpligt alternativ är en parabol med en LNB. Mottagarfrekvensen ligger på 10 GHz-bandet och man sänder på 2.4 GHz. Ett problem är att det endast är tillåtet att sända med 100 mW utan speciellt tillstånd på upplänken.

På nätet finns mycket att läsa, t ex på Amsat-SM:s hemsida: https://www.amsat.se/tag/eshail-2/

Vidare beskrev Micke olika möjligheter till avstörning med ferriter, speciellt då hur störningar plockas upp på koaxkablarnas utsida. En enkel metod att utröna var ferriter skall sitta är att på en ferritklämma linda några varv tråd som kopplas till en diod och konding som då likriktar. Genom att flytta ferriten längs med koaxen kan man se strömtopparna på kabeln, och stoppa sådana strömmar med ferriter.

Ett effektivt instrument för att undersöka ferriters egenskaper är en mini-VNA.

Bra resultat kan man också få genom att linda koaxen som en liten rulle på lämpligt ställe, ofta vid antennens matning.

Micke är en av SSA:s avstörningsfunktionärer.

Kvällen var välbesökt med uppåt 30 besökare och föredraget var mycket uppskattat.

Text o bild SM0FDO

Dsc 0668 r

Dsc 0672r

Dsc 0674r

qo100r