Om testtrafik på hög nivå

Onsdag 15 maj fick vi besök av Ingemar, SM5AJV, och Gunnar, SM3SGP. De höll ett intressant och informativt föredrag om sitt deltagande i WRTC. WRTC är en tävling som anordnas vart fjärde år och deltagarna kvalificerar sig utifrån resultat i större contests under åren däremellan. Vi fick veta detaljer om hur kvalificeringen gick till.

 

De tävlande deltog i testen IARU HF Championship i juli och både CW och SSB fick användas.

Alla deltagarna fick tillgång till likvärdiga stationsplatser i tält i samma geografiska område. Likadana antenner och generatorer samt 100 W transceivers fick användas.

Vi fick se staplar där antal QSO per timme kunde ses och olika färger indikerade varje band och trafiksätt. Sådana diagram för olika stationer kunde ge underlag till diskussion och värdering av olika taktiska upplägg i testen.

Vi fick även från internet höra exempel på sekvenser i testen. Ingemar och Gunnar placerade sig som nr 27 bland de 63 kvalificerade deltagarna.

Många av de kvalificerande testresultaten uppnåddes från stationen SK3W. Gunnar köpte ett fritidshus med stor tomt på 90-talet. Där byggde man sedan upp ’superstationen’ SK3W. Vi fick se bilder och beskrivningar av de fina antennerna där.

 

IMG 8665

SM3SGP t.v. och SM5AJV t.h. på klubbstugans veranda en skön majkväll