Introduktion till mätinstrument 2019-04-24

SödRa äger ett antal mätinstrument och somliga är välbekanta för alla radioamatörer. Jag tänker då i första rummet på multimetrar och sånt för mätning av spänning, ström och resistans. Men hur många av oss vet vad man kan göra oscilloskop, spektrumanalysator eller Stabilock?

Den här kvällen fick vi en översiktlig genomgång av våra instrument av Lasse FDO, Jan-Olof IFP och Nisse FNV. De hade med visst besvär kopplat upp några instrument för att mäta på vår nya transceiver (ICOM IC-751) som vi fått som gåva av Håkan SM5AQD. Tack Håkan!


Ett av de i sammanhanget enklare instrumenten var en uteffektmeter med vilket man också kan mäta ståendevågförhållandet SWR. Det var av märket Bird som anses vara det bästa. Olika prober används för olika frekvensområden.

Med oscilloskop kan man se formen på de signaler man vill kontrollera. På en fråga hur man mäter PEP fick vi svaret att det är möjligt med oscilloskop, men annars svårt.

En spektrumanalysator används för att analysera en utsänd signal med avseende på bandbredd, distorsion mm. Ett varningens finger höjdes för att ha för stark insignal till den mycket känsliga ingången.

Till sist visades vår Stabilock, som är ett mångsidigt mätinstrument för kommunikationsradio. Bl.a. kan man mäta en sändares frekvensnoggrannhet, effekt, modulation och en mottagares känslighet och AF-egenskaper.

Detta var alltså en introduktion och det ska bli intressant att se instrumenten i praktisk användning lördag 11 maj då man kan ta med sin egen transceiver för uppmätning.


Text och foto Gunnar/SM0BYO, kvällens mötesvärd

IMG 7974

IC-751

IMG 7978

Uteffektmetrar

IMG 7966

Hewlett Packard Spektrumanalysator

IMG 7965

SI 4031 Stabilock

IMG 7975

Power on

IMG 7977

Lasse/FDO, Nisse/FNV och Jan-Olof/IFP