SödRa:s årsmöte den 3 mars

Årsmötet avhölls i Kvarnbäcksskolan, Jordbro.

26 st röstberättigade deltog.

Före mötet avhölls en tyst minut för Olle Hermansson SMØGOO samt Rune Pettersson SMØFLU som har lämnat oss.

 

Styrelsens sammansättning blev enligt följande:

Ordf: SM5CTM Carl Gunnar Holm. (Kvarstår 1 år)
Vice ordf: SMØFDO Lars-Erik Jacobsson. (Omval 2 år)
Sekreterare:SMØBYO Gunnar Lövsund. (Kvarstår 1 år)
Kassör: SMØNUE Karl-Erik Färdigh. (Omval 2 år)
Ledamot: SMØYDQ Gun Ahtola. (Kvarstår 1 år)
Ledamot: SMØDCD Bengt Knutsson. (Nyval 2 år)
Ledamot: SMØFNV Nils Willart. (Kvarstår 1 år)
Suppleant: SMØWJH Preben Sörensen. (Omval 1 år)
Suppleant: SAØCCA Anders Ljunggren. (Nyval 1 år)

Revisor: SMØEYT Börje Carlsson. (Omval 1 år)
Revisor: SM5AOG Lennart Pålryd. (Omval 1 år)

Valberedning: SMØTAE Robert Malmqvist. (Omval 1 åt)
Valberedning: SM5CBW Åke Holm. (Omval 1 år)

God stämning och ett smärtfritt genomfört möte. Till mötesordförande valdes Jonas SM5PHU.

Efter mötet åt många av oss på den närliggande pizzerian.

Tack alla! Södertörns Radioamatörer genom Lasse SMØFDO

 

Dsc 0802 r


QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

 

Avgifter för 2020

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar nästa års avgift som gäller resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Om Cookies