Onsdagen den 13 februari gick mötet med temat Hjärt och LungRäddning - HLR. Det var Anders SM0DXG som berättade och visade hur detta går till. När någon fått hjärtstillestånd är det riktigt brått och efter 10 minuter är överlevnadschansen liten.

 

Anders har kurser i ämnet och har genomfört många kurser kommersiellt.

Vi fick veta allt som var värt att veta och träna på de dockor som fanns med. Även hur hjärtstartare används fick vi veta.

Tack för en mycket instruktiv kväll Anders. Vi hoppas att vi inte behöver praktisera i verkligheten, men om, så har vi fått kunskaperna!

Drygt 20-tal deltagare besökte mötet.

 

Alla fick känna på hur jobbigt HLR är i verkligheten

Alla fick känna på hur jobbigt HLR är i verkligheten

Anders praktiserar "Framstupa sidoläge" eller som det numera kallas "Stabilt sidoläge" på en "levande docka"

Anders praktiserar "Framstupa sidoläge" eller som det numera kallas "Stabilt sidoläge" på en "levande docka"