Digitala trafiksätt

Onsdagskvällen, 23 januari, höll Jan-Olof, SM0IFP, ett intressant och informativt föredrag om olika digitala moder på kortvåg. Utom bilder från datorn och internet kopplade Jan-Olof även upp fjärrskrivbord mot dator i stora schacket och vi kunde se hur det såg ut när inställningarna ändrades för FT8 och hur skärmen ter sig för WSPR och FT8 ’in real life’.

Alla som laddat hem WSJT-X paketet bör se till att uppdatera till minst version 2.0 eftersom äldre versioner inte fungerar med den nya som rekommenderas fr.o.m. nyår (gäller FT8 och MSK144).

 

SM0DSF

Janne visar digitala moder

Bilderna: Jan-Olof visar inställningar för FT8 på fjärrskrivbordet.

Roine SA5RTG en välkommen långväga besökare
Roine, SA5RTG, är en långväga besökare. Han bor i Vittinge mellan Uppsala och Sala.

Tonny SA0CLO visar sin "ölburksantenn"
Tonny, SA0CLO, testar sin ’ölburksantenn’ till SDR-mottagaren ute i januarikvällen.


Foto: SM0NUE och SM0BYO