Mötesrapporter

Rapporter från mötenHär publicerar vi rapporter från våra medlemsmöten och andra aktiviteter för att ge även de som inte kunde närvara lite information om vad vi gör.

I klubbstugan på Gålö har vi just nu översvämning av radioprylar. Mycket materiel kommer från medlemmar och andra som har avlidit eller på annat sätt vill göra sig av med sitt överflöd. Vi brukar inte säga nej till att ta emot erbjudna prylar om de är användbara och ibland kan vi också lägga en slant för dem.

Vid mötet den 29 januari var det Christian, SM0CRT som hade föredrag inför 20-talet åhörare. Han kör mycket radio portabelt, samt deltar också i diverse radiosamband, t ex vid bilrallyn.

Han har tillverkat ett par varianter av s k "GoBox", där all utrustning finns monterad i en låda som är lätt att ta med, och alltid klar att användas.

QO100 och ferriter

Kvällens föredrag med Micke SM0EPX handlade om den nya satelliten QO100 som ligger geosynkront (geostationärt) över jorden, d v s följer jordens rotation. Det innebär att man kan ha fast riktade antenner mot den.

Hej allesammans!

Av Gun SMØYDQ. Foto o bildtext: Lasse SMØFDO

Nu har vi startat höstens verksamhet inom klubben genom bl.a. att göra studiebesök på Pythagoras Industrimuseum med tändkulemotorn och Älmsta Sjöfartsmuseum. Vi var 21 morgonpigga själar som blev upphämtade av Preben (SMØWJH) med sin buss vid Fredrika Bremerskolan.

Om testtrafik på hög nivå

Onsdag 15 maj fick vi besök av Ingemar, SM5AJV, och Gunnar, SM3SGP. De höll ett intressant och informativt föredrag om sitt deltagande i WRTC. WRTC är en tävling som anordnas vart fjärde år och deltagarna kvalificerar sig utifrån resultat i större contests under åren däremellan. Vi fick veta detaljer om hur kvalificeringen gick till.

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Avgifter för 2021

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Om Cookies