Vill du bli medlem i Södertörns Radioamatörer - SödRa?

Det är enkelt att bli medlem och du behöver inte vara radioamatör för att gå med. Ett teknikintresse och gärna inom radio är kanske bra att ha men du behöver inte vara rymdforskare eller vetenskapsman, det här gör vi för att det är kul och för att lära oss mera. Alla har något att dela med sig till oss andra eftersom alla har olika bakgrund och erfarenhet.

De aktuella medlemsavgifterna ser du i rutan till höger.

Ungdom är du tom det år du fyller 25, ange i så fall i din födelsedag på anmälan.

Om du blir medlem efter den 1/7 gäller halv medlemsavgift och efter den 1/11 gäller din avgift som ny medlem även för det kommande året.

Skriv in uppgifterna i formuläret nedan och betala sedan avgiften till Plusgiro 68 05 89-9, så är du medlem. Vi kontaktar dig snarast via e-post med en bekräftelse på anmälan och inbetalda pengar.

Har du frågor? Skicka ett mail till !

 

Vi tar skyddet av din integritet på stort allvar vi vill gärna informera dig om hur vi hanterar de data du lämnar. Läs därför gärna igenom den här informationen innan du ansöker om medlemskap.

Information om hantering av personuppgifter
Södertörns Radioamatörer har ett medlemsregister med den information som lämnats av varje medlem, dvs.
    • Namn
    • Adress
    • Telefonnummer
    • e-postadress
    • Amatörsignal
Dessutom finns administrativa uppgifter såsom betalningsdag, ändringsdag och liknande information.

Medlemsuppgifter lämnas inte ut till tredje part.

Genom inbetald medlemsavgift anses medlemmen ha ingått ett avtal med föreningen och godkänner därmed föreningens hantering av personuppgifter. Om medlem inte vill att dennes uppgifter ska publiceras på hemsidan eller i annan extern kommunikation så vill vi att du meddelar oss det skriftligt via mail eller brev till Personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter på hemsidan, här.

Mer detaljer om hur SödRa hanterar dina personuppgifter och vilka lagar och regler som gäller kan du läsa i detalj här.


Medlem har också rätt att begära utdrag ur medlemsregistret. Kontakta Personuppgiftsansvarig i så fall.


Medlemsansökan

 

This form was created by ChronoForms