Meddelande från Valberedningen inför styrelsevalet år 2012

SödRas Valberedning önskar ditt förslag på kandidater till kommande val på årsmötet 2012.
De poster som skall väljas är följande:
Ordförande på 2 år. Idag: Jan-Olof Nilsson/SM0IFP
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Göran Eriksson/SM5XW
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Christer Jonson/SA0BFC
Styrelseledamot på 1 år (fyllnadsval). Idag: Lars-Erik Fränne/SM0ATZ
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Ingemar Johansson/SM0DSF
Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Åke Olsson/SM5FU
Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Leif Johansson/SA0BQA
Revisor på 1 år. Idag: Börje Carlsson/SM0EYT (sammankallande)
Revisor på 1 år. Idag: Anders Eltvik/SM0DXG
...
Skicka gärna mail till . För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen på våra onsdags-möten eller per telefon enligt nedan.
Robert Malmqvist/SM0TAE. (sammankallande) Tel: 070-555 38 49
Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO Tel: 08-500 102 60
Leif Österberg/SA0BQL Tel: 08-776 30 24
Tobias Jonson/SA0BUT
Bästa hälsningar
Valberedningen
Södertörns Radioamatörer/SödRa

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Avgifter för 2023

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Kursavgifter för 2023

Kursavgift för distanskursen
Vuxen 400 kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 200 kr
Två års medlemskap i SödRa ingår i kursavgiften.

Anmäl direkt, kursstart sker löpande.

Logga in/ut

Om Cookies