Meddelande från Valberedningen inför styrelsevalet år 2012

SödRas Valberedning önskar ditt förslag på kandidater till kommande val på årsmötet 2012.
De poster som skall väljas är följande:
Ordförande på 2 år. Idag: Jan-Olof Nilsson/SM0IFP
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Göran Eriksson/SM5XW
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Christer Jonson/SA0BFC
Styrelseledamot på 1 år (fyllnadsval). Idag: Lars-Erik Fränne/SM0ATZ
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Ingemar Johansson/SM0DSF
Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Åke Olsson/SM5FU
Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Leif Johansson/SA0BQA
Revisor på 1 år. Idag: Börje Carlsson/SM0EYT (sammankallande)
Revisor på 1 år. Idag: Anders Eltvik/SM0DXG
...
Skicka gärna mail till . För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen på våra onsdags-möten eller per telefon enligt nedan.
Robert Malmqvist/SM0TAE. (sammankallande) Tel: 070-555 38 49
Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO Tel: 08-500 102 60
Leif Österberg/SA0BQL Tel: 08-776 30 24
Tobias Jonson/SA0BUT
Bästa hälsningar
Valberedningen
Södertörns Radioamatörer/SödRa

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Logga in/ut

Om Cookies