Några förtydliganden om ITU's landskoder

Förteckningen kommer från ITU, ett FN-organ med säte i Genève. Listan är därför - självfallet - 100 % korrekt, men den är inte helt relevant för amatörradion.

Enligt tabellen har Sverige tillgång till serierna 7SA-7SZ, 8SA-8SZ samt SAA-SMZ. Dessa serier används till mycket varierande ändamål. Flyget använder t.ex signaler som SE-ABC medan Polisen tidigare använde SHA med fyra siffror i Stockholm och Räddningstjänsten SDA med tre siffror. Signaler liknande 7SA1234 används till mindre yrkesbåtar, SC1234 till fritidsbåtar och signaler liknande SM0XXX är som bekant amatörsignaler. 7S0SFJ och 8S0HRA är våra museifartyg och Viking Cinderella har signalen SEAI. Det finns alltså ett system i allt det här, och gemensamt för alla, trots de olika utseendena, är att alla ligger i de aktuella serierna som Sverige tilldelats av ITU och som i Sverige administreras av Post- och telestyrelsen.

Amatörradio: skillnad mellan länder & radioländer

Bl a Frankrike är  mycket användbart som åskådningsexempel. Enligt tabellen med Landskoder har Frankrike hela serien FAA-FZZ. Alla sändaramatörer som har en anropssignal som börjar på "F" opererar alltså från ett territorium som tillhör Frankrike. (Vi undantar här stationer med tillägg som "/MM" o dyl). Den gamla svenskkolonin Saint Barthelemy i Karibien tillhör numera Frankrike - men ur amatörradiosynpunkt är det naturligtvis något helt annat att ha kontakt med Västindien än med EU-landet Frankrike, som nästan ligger oss nästgårds. Eller att t ex få QSO med Kerguelen, en fransk ö mellan Afrika och Australien i Indiska Oceanen.

St Barthelemy har således prefixet FJ och Kerguelen FT med tillägget /X efter suffixet, och de räknas som helt separata radioländer för amatörer, även om de alltså är = Frankrike i ITU-serien. Den tilldelningen  anger bl a KAA-KZZ för USA, men Alaska, med bl a prefixet KL, är återigen ett för oss ett separat radioland.

Om du alltså som radioamatör samlar på radioländer för t ex ett diplom, är det den tolkningen som gäller, likaså i tävlingar. Och vem  är det nu som bestämmer över det här med radioländer och hur de skall räknas? Det gör "The DX Advisory Committee" vid ARRL, "The American Radio Relay", den äldsta amatörradioorganisationen i världen. Se vidare http://www.arrl.org/dxcc . På den här länken hittar du sedan alla radioländer: http://www.arrl.org/country-lists-prefixes
Om du alltså hör stationen FR5DX/T, är han förmodligen fransman, men han sitter rätt långt från Paris. Det kan du kolla m h a DXCC-listan!