ICNIRP, ”International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” är en fristående organisation som är erkänd av WHO som har tagit fram ett program som bygger på de värden som EU tagit fram och de referensvärden som SSM angivit.

Programmet används i Tyskland för självdeklaration av den egna anläggningen och är accepterat av den tyska administrationen. Måmga olika antenners data finns i programmet och du kan skapa egna för dina speciella antenner.

Med programmet kan du lätt få fram på vilket avstånd som strålningen från din antenn är högre än referensvärdet.

I samband med att engelska Ofcom lagt in ett tillståndsvillkor för den högsta fältsyrka som är tillåten från en amatörsändare så har man också uppdaterat kalkylatorn.

Hämta programmet här

RSGB har också publicerat MYCKET information (på engelska) om hur du använder kalkylatorn här.

En instruktionsfilm som visar hur du beräknar strålningen från dina antenner, hittar du också här.