Inom CEPT har det tagits fram en rekommendation som anger kunskapskraven för amatörradiocertifikatet. Många länder har anslutit sig till den och använder den som referens för att ange vilka krav som gäller, däribland Sverige. Du hittar rekommendationen här, där hittar du i detalj vad du behöver kunna!