Engelska   Svenska
Alfa A Adam
Bravo B Bertil
Charlie C Cesar
Delta D David
Echo E Erik
Foxtrot F Filip
Golf G Gustav
Hotel H Helge
India I Ivar
Juliett J Johan
Kilo K Kalle
Lima L Ludvig
Mike M Martin
November N Niklas
Oscar O Olof
Papa P Petter
Quebec Q Quintus
Romeo R Rudolf
Sierra S Sigurd
Tango T Tore
Uniform U Urban
Victor V Viktor
Wiskey W Wilhelm
X-ray X Xerxes
Yankee Y Yngve
Zulu Z Zäta
Alfa Alfa Å Åke
Alfa Echo Ä Ärlig
Oscar Echo Ö Östen
Zero 0 Noll
One 1 Ett
Two 2 Två
Three 3 Tre
Four 4 Fyra
Five 5 Fem
Six 6 Sexa
Seven 7 Sju
Eight 8 Åtta
Nine 9 Nia
Decimal , Komma
Stop . Punkt