.

Kort rapport från årsmötet den 11 mars 2023.

Idag den 11 mars 2023 hölls vårt årsmöte enligt den kallelse som skickats ut.
Det kom 23 medlemmar inklusive styrelsen och vår ”externa” ordförande.

Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för två bortgångna medlemmar; SM7XBI Ove och Edda Karow. De är också omnämnda i senaste numret av vårt nyhetsblad sid 11.

Därefter öppnade jag mötet och efter fastställande av röstlängden valdes Jonas Hultin, SM5PHU till mötesordförande samt Gunnar Lövsund till mötessekreterare.

Årsmötets föreslagna dagordning fastställdes.

Verksamhetsberättelse, kassaberättelse samt revisionsberättelse framlades.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse samt revisorer valdes enligt valberedningens förslag, valberedningen omvaldes:

Ordförande: SM0ASB Stefan Fägerhall Vald för ytterligare ett år

Styrelseledamöter: SM0FDO Lars-Erik Jacobsson Omval (2 år)
SM0NUE Karl-Erik Färdigh Omval (2 år)
SM0FNV Nils Willart Omval (2 år)
SM0BYO Gunnar Lövsund Vald för ytterligare ett år
SA0BSJ Joakim Svanfeldt Vald för ytterligare ett år
SM0IKR Göran Björk Vald för ytterligare ett år

Styrelsesuppleanter: SM0YDQ Gun Ahtola Omval (1 år)
SM0TXD Joacim Wiberg Nyval (1 år)

Revisorer: SM0EYT Börje Carlsson Omval (1 år), (sammankallande)
SM5AOG Lennart Pålryd Omval (1 år)

Valberedning: Ingemar Johansson/SM0DSF Omval, (sammankallande)
Mikael Björkgren/SM0LYC

Inga förslag från styrelsen eller motioner hade inkommit.

Budget för innevarande år beslöts enligt förslaget.

Vad gäller medlemsavgift för 2024 beslöts enligt ett av styrelsen modifierat förslag nämligen att medlemsavgiften för ungdomar kvarstår på 75 kr samt att medlemsavgiften för övrigt är 300 kr samt 150 kr för familjemedlemmar med sista betalningsdag 2024-02-28. De nya medlemsavgifterna gäller för år 2024, inte innevarande år!

Jag vill här också tacka alla medlemmar och funktionärer för utfört arbete och hoppas att ni vill fortsätta vara medlemmar och funktionärer! Tillsammans ser jag fram emot att vi fortsätter ha en trevlig och framgångsrik klubb som utvecklas i positiv riktning.

Bästa radiohälsningar
Stefan, SM0ASB


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Sök artiklar

QO-Ringen

Varje söndag kl 10 SNT hörs vi på 3633 kHz!
Ratta in 3633 på riggen och var med du också!

Bullen - Lokaltrafiknät

Nyheter och SSA-bulle varje söndag 20.30 över vår repeater R3x   

Om våra repeatrar

Programmet

27 sep 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Repeatrarna - status

FM 145,6875 MHz  OK
FM 434,750 MHz OK
DMR-repeatern  Offline
C4FM-repeatern  OK

Mer info

Logga in/ut

 solflacksbild

 

 

        Klicka på bilden!

Här fanns våra besökare

Om Cookies