Reference Desk.svg.medNu har jag mottagit valberedningens förslag till valet av styrelse för SödRa inför årsmötet den 18 mars.

Valberedningens arbete har pågått under en stor del av förra året och de har varit i kontakt med många av medlemmarna på klubbträffar och vid andra tillfällen.

Det är också flera som hörsammat uppropet från valberedningen som legat ute på hemsidan sedan början av året om att inkomma med förslag på ledamöter till styrelsen.

Jag har förstått att flera bra förslag har inkommit men återkommande har varit att många velat se både Robert TAE och Lasse FDO i styrelsen för de kommande åren. De är ju båda välkända och omtyckta medlemmar sedan många år men det blir ju lite besvärligt eftersom båda dessutom sitter i valberedningen.

Man har diskuterat detta inom valberedningen och resultatet har blivit att både Robert och och Lasse valt att avgå ur valberedningen för att på det sättet ställa sig till medlemmarnas förfogande vid årsmötet.

Då valberedningen enligt stadgarna ska bestå av minst två medlemmar så är det dock inte något formellt problem eftersom det ändå finns två stycken kvar i valberedningen som kunnat fullfölja arbetet. Sammankallande för valberedningen är nu istället Leif SA0BQL.

Det här är alltså valberedningens förslag till valen som kommer att presenteras för årsmötet. På årsmötet har också alla närvarande möjlighet att framföra sina förslag och tankar. Det är sen till slut årsmötet som beslutar om styrelsens sammansättning för kommande år.

Du får gärna kommentera förslaget till valberedningen och har du ytterligare tankar så är du välkommen att höra av dig till valberedningen på e-post .

Du har naturligtvis också möjlighet att själv föreslå kandidater på årsmötet.

Jag vill också vill också framföra mitt tack till valberedningen och alla som hjälpt dem med att föreslå namn och kommit med ideer och tankar under året.

Christer SA0BFC, Webredaktör

Här läser du valberedningens förslag i sin helhet