.

Styrelsen för SödRa för år 2022

 

Ordförande
Stefan Fägerhall
SM0ASB

070-201 45 18
Vice ordf.
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69
Kassör
Karl-Erik Färdigh
SM0NUE
08-777 24 52
073-964 96 62 
Sekreterare
Gunnar Lövsund
SM0BYO
070 657 15 66
Ledamot
Göran Björk
SM0IKR
 
Ledamot
Joakim Svanfeldt
SA0BSJ
070-444 41 21
Ledamot
Nils Willart
SM0FNV
08-742 26 59
Suppleant
Gun Ahtola
SM0YDQ
070-687 18 26
Suppleant
Mecki Granberg
SM0TWH
070-578 22 39

 

   

Föreningsfunktionärer

Kontakt kommunen
C-G Holm
SM5CTM

070-343 99 69
Webmaster
Christer Jonson
SA0BFC
 
Bulle/QO-nät
Preben Sörensen
SM0WJH
  

076-946 83 62
Kursadministratör
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69
QSL-manager och ansvarig för tester
Ingemar Johansson
SM0DSF

070-775 34 84
Materielförvaltningsgrupp
Lars-Erik Jacobsson SM0FDO (sammankallande),
Nils Willart SM0FNV,
Bengt Knutsson SM0DCD,
Kalle Färdigh SM0NUE

 
 
070-343 99 69

08-742 26 59
070-547 48 66
073-964 96 62
Stuggrupp yttre
Gunnar Lövsund SM0BYO,
Willie Blom SA0BSV,
Kalle Färdigh SM0NUE

 


 
070-657 15 66
072-420 0225
073-964 96 62
Stuggrupp inre
Bengt Knutsson SM0DCD,
Gun Ahtola SM0YDQ,

 

 

 
070-547 48 66
070-687 18 26
Redaktör SödRa Nyhetsblad och informationsansvarig
Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO
070-343 99 69
Repeatergrupp
Christer Jonson SA0BFC, (sammankallande)
Nils Willart SM0FNV,

 

 

08-742 26 59

Ungdomsansvarig
Nils Willart, SM0FNV


 
08-742 26 59
Dataansvarig, AMPRNet
Jan-Olof Nilsson, SM0IFP
Anders Ljunggren, SA0CCA
Håkan Sengoltz, SM0TCZ


 
 
0736-78 05 13
08-774 69 29
070-754 11 10
Samordnare för Fyrtesten & Museum Ships
Preben Sörensen, SM0WJH
 
 
076-946 83 62
Samordnare för programkvällar
Gun Ahtola, SM0YDQ

 
070-687 18 26
Samordnare för Prylmarknad
Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO


070-343 99 69
     

Revisor (sammankallande)
Börje Carlsson, SM0EYT
Lennart Pålryd, SM5AOG
08-500 224 38
0739-57 58 99
     

Valberedning
(epost:  )

Mikael Björkgren
Ingemar Johansson (sammankallande)SM0LYC
SM0DSF070-594 9916
070 775 3484 

Registeransvarig
Karl-Erik Färdigh, SM0NUE
 
 
073-964 96 62
 

Styrelsen för SödRa för år 2023

 

Ordförande
Stefan Fägerhall
SM0ASB

070-201 45 18
Vice ordf.
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69
Kassör
Karl-Erik Färdigh
SM0NUE
08-777 24 52
073-964 96 62 
Sekreterare
Gunnar Lövsund
SM0BYO
070 657 15 66
Ledamot
Göran Björk
SM0IKR
 
Ledamot
Joakim Svanfeldt
SA0BSJ
070-444 41 21
Ledamot
Nils Willart
SM0FNV
08-742 26 59
Suppleant
Gun Ahtola
SM0YDQ
070-687 18 26
Suppleant
Joacim Wiberg
SM0TXD
 

 

   

Föreningsfunktionärer

Kontakt kommunen
C-G Holm
SM5CTM

070-343 99 69
Webmaster
Christer Jonson
SA0BFC
 
Bulle/QO-nät

Kursadministratör
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69
QSL-manager och ansvarig för tester
Ingemar Johansson
SM0DSF

070-775 34 84
Materielförvaltningsgrupp
Lars-Erik Jacobsson SM0FDO (sammankallande),
Nils Willart SM0FNV,
Bengt Knutsson SM0DCD,
Kalle Färdigh SM0NUE

 
 
070-343 99 69

08-742 26 59
070-547 48 66
073-964 96 62
Stuggrupp yttre
Gunnar Lövsund SM0BYO,
Willie Blom SA0BSV,
Kalle Färdigh SM0NUE

 


 
070-657 15 66
072-420 0225
073-964 96 62
Stuggrupp inre
Bengt Knutsson SM0DCD,
Gun Ahtola SM0YDQ,

 

 

 
070-547 48 66
070-687 18 26
Redaktör SödRa Nyhetsblad och informationsansvarig
Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO
070-343 99 69
Repeatergrupp
Christer Jonson SA0BFC, (sammankallande)
Nils Willart SM0FNV,

 

 


Ungdomsansvarig
Nils Willart, SM0FNV


 
08-742 26 59
Dataansvarig, AMPRNet
Jan-Olof Nilsson, SM0IFP
Anders Ljunggren, SA0CCA
Håkan Sengoltz, SM0TCZ


 
 
0736-78 05 13
08-774 69 29
070-754 11 10
     
Samordnare för programkvällar
Joacim Wiberg, SM0TXD

 

Samordnare för Prylmarknad
Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO


070-343 99 69
     

Revisor (sammankallande)
Börje Carlsson, SM0EYT
Lennart Pålryd, SM5AOG
08-500 224 38
0739-57 58 99
     

Valberedning
(epost:  )

Mikael Björkgren
Ingemar Johansson (sammankallande)SM0LYC
SM0DSF070-594 9916
070 775 3484 

Registeransvarig
Karl-Erik Färdigh, SM0NUE
 
 
073-964 96 62
 

Styrelsen för SödRa för år 2021

 

Ordförande
Carl-Gunnar Holm
SM5CTM

070-424 18 64
Vice ordf.
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69
Kassör
Karl-Erik Färdigh
SM0NUE
08-777 24 52
073-964 96 62 
Sekreterare
Gunnar Lövsund
SM0BYO
070 657 15 66
Ledamot
Gun Ahtola
SM0YDQ
070-687 18 26
Ledamot
Joakim Svanfeldt
SA0BSJ
 
Ledamot
Nils Willart
SM0FNV
08-742 26 59
Suppleant
Anders Ljunggren
SA0CCA
08-774 69 29
Suppleant
Anton Burström
SA0CPU
073-626 07 93

 

   

Föreningsfunktionärer

Kontakt kommunen
C-G Holm
SM5CTM

070-343 99 69
Webmaster
Christer Jonson
SA0BFC
 
Bulle/QO-nät
Preben Sörensen
SM0WJH
  

076-946 83 62
Kursadministratör
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69
QSL-manager och ansvarig för tester
Ingemar Johansson
SM0DSF

070-775 34 84
Materielförvaltningsgrupp
Lars-Erik Jacobsson SM0FDO (sammankallande),
Nils Willart SM0FNV,
Bengt Knutsson SM0DCD,
Kalle Färdigh SM0NUE

 
 
070-343 99 69

08-742 26 59
070-547 48 66
073-964 96 62
Stuggrupp yttre
Gunnar Lövsund SM0BYO,
Willie Blom SA0BSV,
Kalle Färdigh SM0NUE

 


 
070-657 15 66
072-420 0225
073-964 96 62
Stuggrupp inre
Bengt Knutsson SM0DCD,
Gun Ahtola SM0YDQ,

 

 

 
070-547 48 66
070-687 18 26
Redaktör SödRa Nyhetsblad och informationsansvarig
Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO
070-343 99 69
Repeatergrupp
Christer Jonson SA0BFC, (sammankallande)
Nils Willart SM0FNV,

 

 

08-742 26 59

Ungdomsansvarig
Nils Willart, SM0FNV


 
08-742 26 59
Dataansvarig, AMPRNet
Jan-Olof Nilsson, SM0IFP
Anders Ljunggren, SA0CCA
Håkan Sengoltz, SM0TCZ


 
 
0736-78 05 13
08-774 69 29
070-754 11 10
Samordnare för Fyrtesten & Museum Ships
Preben Sörensen, SM0WJH
 
 
076-946 83 62
Samordnare för programkvällar
Gun Ahtola, SM0YDQ

 
070-687 18 26
Samordnare för Prylmarknad
Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO


070-343 99 69
     

Revisor (sammankallande)
Börje Carlsson, SM0EYT
Lennart Pålryd, SM5AOG
08-500 224 38
0739-57 58 99
     

Valberedning
(epost:  )

Mikael Björkgren
Ingemar Johansson (sammankallande)SM0LYC
SM0DSF070-594 9916
070 775 3484 

Registeransvarig
Karl-Erik Färdigh, SM0NUE
 
 
073-964 96 62
 

OBS!

Vi ställer in all mötesverksamhet tills vidare, d v s även mötet med SM5AQD kommande onsdag den 25 mars enligt de rekommendationer som kommer bla från Folkhälsomyndigheten.

Passa på tillfället att köra radio istället, där är smittorisken låg!

Styrelsen för SödRa för år 2020

 

Ordförande
Carl-Gunnar Holm
SM5CTM

070-424 18 64
Vice ordf.
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69
Kassör
Karl-Erik Färdigh
SM0NUE
08-777 24 52
073-964 96 62 
Sekreterare
Gunnar Lövsund
SM0BYO
070 657 15 66
Ledamot
Gun Ahtola
SM0YDQ
070-687 18 26
Ledamot
Joakim Svanfeldt
SA0BSJ
 
Ledamot
Bengt Knutsson
SA0DCD

070-547 48 66
Suppleant
Nils Willart
SM0FNV
076-946 83 62
Suppleant
Anders Ljunggren
SA0CCA

08-774 69 29

Adjungerad
Anton Burström

SA0CPU
 

 

Föreningsfunktionärer

Kontakt kommunen
C-G Holm

SM5CTM

070-343 99 69
Webmaster
Christer Jonson

SA0BFC
 
Bulle/QO-nät
Preben Sörensen

SM0WJH

076-946 83 62
Kursadministratör
Lars-Erik Jacobsson

SM0FDO

070-343 99 69
QSL-manager och ansvarig för tester
Ingemar Johansson

SM0DSF

070-775 34 84
Materielförvaltningsgrupp
Lars-Erik Jacobsson SM0FDO (sammankallande),
Nils Willart SM0FNV,
Bengt Knutsson SM0DCD,
Ingemar Thagesson SM0SYQ,
Kalle Färdigh SM0NUE

 

 
Stuggrupp yttre
Leif Johansson SA0BQA,
Gunnar Lövsund SM0BYO,
Willie Blom SA0BSV,
Kalle Färdigh SM0NUE

 

 
Stuggrupp inre
Bengt Knutsson SM0DCD,
Gun Ahtola SM0YDQ,
Kalle Färdigh SM0NUE

 

 
Redaktör SödRa Nyhetsblad och informationsansvarig
Lars-Erik Jacobsson


SM0FDO


070-343 99 69
Repeatergrupp
Christer Jonson SA0BFC, (sammankallande)
Nils Willart SM0FNV,
Erik Edbladh SM0GBY,
Mats Idén SM0YIX

 

 

Ungdomsansvarig
Nils Willart

SM0FNV
 
Dataansvarig, AMPRNet
Jan-Olof Nilsson

SM0IFP
 
Samordnare för Fyrtesten & Museum Ships
Preben Sörensen
 
SM0WJH
 
Samordnare för programkvällar
Ingemar Johansson

SM0DSF
 
Samordnare för Prylmarknad
Lars-Erik Jacobsson

SM0FDO

070-343 99 69
     

Revisor (sammankallande)
Börje Carlsson


SM0EYT

08-500 224 38
Revisor
Lennart Pålryd

SM5AOG
 

Valberedning
(epost:  )

Robert Malmqvist (sammankallande)

Ingemar Johansson

 


-

SM0TAE

SM0DSF

 070 555 38 49

070 775 3484

 

     
Registeransvarig
Karl-Erik Färdigh

SM0NUE

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Sök artiklar

QO-Ringen

Varje söndag kl 10 SNT hörs vi på 3633 kHz!
Ratta in 3633 på riggen och var med du också!

Bullen - Lokaltrafiknät

Nyheter och SSA-bulle varje söndag 20.30 över vår repeater R3x   

Om våra repeatrar

Programmet

29 mar 2023
19:30 - 21:00
Mobiltelefonins utveckling
02 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
02 apr 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
05 apr 2023
19:30 - 21:00
Om portabeltrafik med SM0OEK, del 1
09 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen

Repeatrarna - status

FM 145,6875 MHz  OK
FM 434,750 MHz OK
DMR-repeatern  OK
C4FM-repeatern  OK

Mer info

Logga in/ut

 solflacksbild

 

 

        Klicka på bilden!

Om Cookies