Genomförda möten

  • Skriv ut

Genomförda möten

Här arkiverar vi artiklar om de möten vi haft under året och under tidigare år.

Ibland finns det en artikel om föredraget, ibland saknas det , oftast beroende på att det inte var någon som tog bilder eller gjorde anteckningar under mötet.

Vi är väldigt tacksamma för alla bidrag med text och bild från våra olika medlemsmöten!