Programmet

  • Skriv ut

Vi har möten både i vår klubbstuga och i den tidigare lokalen i Kvarnbäcksskolan i Jordbro. Kolla så att du åker till rätt plats när du besöker oss!

Generellt hålls kurser i skolan medan vi kör mer radio och har våra föredrag vid klubbstugan på Gålö.

Läs mer om våra kommande programpunkter för den innevarande terminen under menyvalet "vad vi gör", sedan "kommande".

Redan avhållna programpunkter finner du under "Genomförda möten" och sedan välja årtal.