Micke EPX om EMC-problematiken

  • Skriv ut

Femtontalet medlemmar i SödRa fångades i onsdags av Micke EPX suveräna föredrag om "EMC-problematiken" - dess verkan och orsaker.

Åhörarna hade många frågor, som besvarades på ett sätt som bara Micke kan, klart och förståeligt med ett enkelt språk.

Som framgår av bilderna fanns mätutrustning på plats och vi kunde medelst diagram se hur t.ex. olika komponenter var verksamma i frekvensspektrat.

Ett stort TACK till Micke, för en som alltid givande kväll, då ingen avvek förrän klockan närmade sig 23.

73 de Göran/xw