Intressant föredrag om Kongo-Kinshasa

  • Skriv ut

Intressant föredrag om Kongo-Kinshasa

Ragge, SM5DIC, inledde med en helt annan sak. För 2 veckor sedan var det 60 år sedan Sputnik sändes upp. Många försökte hitta radiosignalerna som sändes från Sputnik. Ragge var inte först men av de första som lyckades uppfånga signalerna från satelliten. Vi fick se ett inslag med Ragge, som sändes i lokal-tv från Västerås vid 50-årsjubileet 2007.

Ragge har arbetat i många olika länder, ofta på ett eller två-årskontrakt. I Kongo-Kinshasa har han vid 7 tillfällen haft sådana uppdrag. Hans intressanta och inspirerande berättelse fokuserade på hans senaste uppdrag där. Det var ett EU-projekt där kongolesiska poliser skulle utbildas av EUPOL. Ragges uppgift var att lära poliserna använda den kommunikationsutrustning som fanns tillgänglig. Vi fick höra om och se många intressanta bilder både från utbildningen och från livet i och kring Kinshasa.
Ragge har haft amatörradiotillstånd i många länder – i en del länder har han kunnat söka på vanligt sätt, men på många håll var det pengar, envishet och förbindelser som gällde.

 

Text och bild Ingemar SM0DSF