Digital radio på VHF - mest om DMR

  • Skriv ut

Planerad programpunkt 22/11 utgår p.g.a. förhinder.

Istället bjuder vi på

'Digital radio på VHF - mest om DMR', Föredrag av Robert, SM0YXI, som visar och berättar.

On 22/11 kl 19.30 på Kvarnbäcksskolan