PTS på besök hos SödRa

  • Skriv ut

I onsdags, den 3 december, besökte Christer, SA0BFC, SödRa för att berätta om vad som pågår på PTS, bl.a när det gäller amatörradio. Christer arbetar inom Spektrumavdelningen med tillståndsgivning främst inom båt- och flygradio men även med radar och amatörradio. 

Det blir också en hel del resor i samband med arbete inom olika internationella arbetsgrupper.

Först fick vi höra om PTS nya spektrum strategi som ska se till att radiospektrum räcker till behoven idag men också i framtiden. Grunden är att alla olika användningars samhällsnytta och behov jämförs och det avgör sedan hur de olika användningarna prioriteras vid tilldelningen. Det gäller även amatörradio och då kommer svåra frågor upp, som t.ex hur stor samhällsnyttan är av amatörradio jämfört med annan användning.

Sen fick vi höra om den pejlutrustning och mätbussar som finns och några olika tillsynsaktiviteter som berör amatörradio nämndes.

Mötet var välbesökt och många intresserade deltagare ställde nyfikna frågor och fick detaljerade och uttömmande svar.

Nedan ett par bilder från föredraget