Mer bilder från prylmarknaden 2012

  • Skriv ut

Även Göran XW var på årets prylmarknad och tog en del del bilder som speglar stämningen.

2012-29 sept_013-p

2012-29 sept_014-p

2012-29 sept_015-p

2012-29 sept_016-p

2012-29 sept_019-p

2012-29 sept_023-p

2012-29 sept_025-p

2012-29 sept_026-p

2012-29 sept_028-p

2012-29 sept_030-p

2012-29 sept_031-p

2012-29 sept_032-p

2012-29 sept_040-p

2012-29 sept_041-p

2012-29 sept_042-p

2012-29 sept_045-p

2012-29 sept_048-p

2012-29 sept_051-p

2012-29 sept_052-p

2012-29 sept_053-p

2012-29 sept_056-p

2012-29 sept_058-p

2012-29 sept_062-p

2012-29 sept_064-p

2012-29 sept_070-p