Vårt resultat framgår av den bifogade bilden och är i samma nivå som 2018 och 2019. Vi var 6 operatörer, som i stort sett bara träffades i samband med operatörsbyten – och flertalet körde bara ett pass men då ganska lång tid. Vi som körde: Linus SM5OUU, Kalle SM0NUE, Lars SA0BJL, Lasse SM0FDO, Ingemar SM0DSF, Bengt SM0DCD.

Lite statistik: Största antalet QSO kördes med Europeiska Ryssland – 178 st, följt av USA med 152 QSO (anmärkningsvärt stor andel) och av Tyskland med 108 QSO.

Att notera: Leif SM0DSG körde med signalen 7S1DX och sin ’vertikal på bryggan’ hela 735 QSO på enbart 80 meter – därmed står kampen om segern i klass single band 80 m mellan honom och en finsk station.

SAC-testen på SSB går 10-11 oktober – varför inte satsa på att dra ihop några poäng för Sverige då? Vill du delta från klubbstugan – kontakta sm0dsf@gmail.com (eller ring).

IMG 2589 Original 2