Regler för NRAU Baltic: https://nrau.net/nrau-baltic-contest/rules.html

Regler för SSA Månadstest: https://contestspalten.ssa.se/regler-for-ssa-manadstest/

Tider svensk tid NRAU Baltic SSB 07.30 – 09.30

NRAU Baltic CW 10.00 – 12.00

Månadstest CW 15.00 – 16.00

Månadstest SSB 16.15 – 17.15

Du kan delta i testerna från egen station eller från klubbstugan på Gålö. Vill du köra från klubbstugan kan du boka in dig genom att ringa Kalle, SM0NUE (inte tidig söndagsmorgon) och han kan också ge tips om hur du använder stationerna.

NRAU Baltic är en landskamp mellan de deltagande länderna, så det finns möjlighet att göra en insats för Sverige! Observera i reglerna vilka frekvenser som får användas. Kom ihåg att skicka logg både till arrangörerna och till SSA HF-Cup och att ange att klubben är SK0QO.

Lycka till!