Fördelningen mellan de olika banden kan ses på bilden. Raden Multi1 anger antalet DXCC-länder på de olika banden – vi kan då till exempel se att på 40 meter körde vi tillräckligt många länder för att erövra DXCC-diplom enbart med denna test.

SK0QO resultat i CQ testen på CW


Operatörer var Bengt SM0DCD, Kalle SM0NUE, Lasse SM0FDO, Linus SM5OUU och Ingemar SM0DSF.

Flera andra klubbmedlemmar deltog i testen och nådde fina resultat. SC0N (SM0NCS), 8S0DX (SM0DSG) och SM5MX bidrog stort till att klubben fick ihop många poäng i SSA:s HF-Cup.