Den nya moden kallar han för Q65 och det ska vara ett protokoll för "minimal two-way QSOs over especially difficult propagation paths". Man kan väl misstänka att det handlar om svara signaler på långa distanser som EME men kanske också om QRP.

Q65 använder ett 65-tons frekvensskift och är en vidareutveckling av QRA64 som kom i WSJT-X för några år sedan.

Förbättringarna består bl.a i en ny metod för felkorrektion, FEC, och en specifik ton för tid- och frekvenssynkronisering.

Läs mer om Q65 och hämta den nya versionen av WSJT-X på Joe Taylors hemsida här.