Jag ber att, ni som vet med er att ni får många kort, avhämtar med korta intervaller, då lådan annars snabbt blir överfylld. 

Till dig som önskar dina kort via SK0QO:s QSL-service, meddela SSA:s QSL-byrå om detta. Observera att du måste vara medlem i SSA för att få ta del av denna tjänst.


Utgående QSL-kort

Alla medlemmar som vill sända kort ut i världen, kan lämna sina utgående kort i QSL-lådan vid våra klubbträffar. Vi skickar dem gemensamt till SSA:s QSL-byrå ca 1 gång per månad.

För närvarande är kostnaden 30 öre per kort och man kan antingen köpa så kallade QSL-märken i kartor om 60 st och klistra på dem bak på kortet, eller betala motsvarande avgift direkt till SSA (Plusgiro 5 22 77-1). Om man betalar på plusgiro skall kvitto eller meddelande om detta sändas tillsammans med QSL-korten. Ange alltid anropssignal då du betalar på annat sätt än med QSL-märken.

 

Sortering av utgående QSL-kort

Innan du sänder in dina utgående QSL-kort skall dessa sorteras i landsordning med början med bokstaven A, exempelvis A7, BY, C31, DL, EA, F osv. ända bort till siffror som exempelvis 7X, 9A. Med andra ord skall ALLA RA och UA läggas i samma bunt och på samma sätt M5 G3 GW4 också läggs tillsammans. HL-DS, HS-E2, F-TM är andra exempel på sammanslagning.


QSL kort till Sverige

Kort till Svenska stationer sorteras också distriktsvis SM1 SK2 8S3 etc. I övrigt behöver inga andra länder utom USA specialsorteras.

 

QSL kort till USA

QSL kort till USA skall sorteras distriktvis. Alla kort till 1:a 2:a 3:e osv distriktet lägges för sig. Observera att alla olika prefix inom resp distrikt lägges samman (W1, KA1, WB1, NC1 osv).Distrikt 4 skall delas in i enkla och dubbla prefix. Dvs. K4, N4, W4 för sig och alla AF4, KD4, NS4, WB4 för sig. På detta sätt blir det 11 buntar för USA: W1,W2, W3, W4, WA4, W5, W6, W7, W8, W9, WØ.Dessutom kan nämnas att alla US-besittningar och stater utanför själva fastlandet (exempelvis KH2 KH6 KL7 KP2 KP4) sorteras var för sig som separata länder.


Övriga länder delas in i tre grupper

Utskick till övriga länder skall sorteras i grupper; A, B och C enligt enligt nedan.

Grupp A - Till denna grupp hör alla stora länder och vi skickar utrikes postpaket till dessa vid ett flertal tillfällen per år. Hit räknas bl a. följande länder: DL, EA, F, G, HA, HB, I, JA, LA, OH, OK, ON, PA, RA, SP, UR, YU, 9

Grupp B - Denna så kallade melangruppen får ett tvåkilosbrev 1 - 3 gånger per år. Till dessa länder räknar vi följande:CE, CT, EI, ES, EW, HL, LU, LX, LY, LZ, OE, OM, OZ, PY, S5, SV, UN, VE, YL, YO, 4X, 9H, samt W1 - Ø.

Grupp C - småländerna

Slutligen har vi alla övriga de så kallade småländerna som får kort två gånger per år oavsett antal kort. Till dessa länder räknas även de olika distrikten i Australien som har separata byråer. Vi tömmer då samtliga fack och skickar ut kort oavsett hur mycket eller lite det finns till landet ifråga. Bland många så kallade "småländer" finns det ingen verksam byrå eller inget medlemskap i IARU, varför vi inte kan sända kort till dessa. För närvarande gäller det följande "länder". Se vidstående tabell.

Generellt kan man säga att ungefär 95 % av korten till många av ovanstående länder har en så kallade QSL-Manager i ett annat land där det finns en fungerande QSL-byrå, dit man i stället skall skicka kortet. Kom bara ihåg att noga notera på kortet en via-adress exempelvis 5R8FU via SM5DJZ.

 

Att tänka på

De flesta kort som idag kommer till utgående byrån är generellt ganska bra sorterade. Det finns dock några saker att tänka på:

1 - Kort till Ex-sovjet skall numera vara uppdelade på de egna staterna. Nästan alla har idag sina egna byråer. Men framför allt försök bl.a. att skilja på RYSSLAND och UKRAINA. Detta är ett nästan genomgående fel som många har svårt med.

2 - Kort till USA skall sorteras på DISTRIKT oavsett prefix. (Undantag distrikt 4). Men samla alla kort med siffran 1 för sig. Alla med siffran 2 för sig osv. Här gäller således INTE prefixen.

3 - Om Ni skriver signalen på en blank baksida, vänligen skriv det på kortets långsida till vänster och inte på kortsidan. Det sparar en extra vridning av bunten innan den sorteras. I detta sammanhang ber jag om att signalen skall synas klart och gärna i lite större text än inbakad i exempelvis en tryckt etikett.

4 - UNDVIK små papperslappar och gem för att sära på olika länderna. De är bara i vägen. Ett gummiband om HELA bunten är oftast tillräckligt.

 

Har du frågor så kontakta gärna vår QSL-manager här