Det har varit en svindlande utveckling från de första försöken med radiotelefoni i bilar. Det första mobiltelefonisystemet kom att kallas MTA, Mobiltelefonisystem version A,och släpptes redan 1951. Det var banbrytande men kom bara att ha knappt 150 abonnenter i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Sen fortsatte utvecklingen och det ena nya systemet avlöste det förra. Det senaste analoga systemet, där samtalen kopplades av telefonister, kallades MTD och runt 1981 ersattes det av NMT. Sedan följde GSM och nu 4G och 5G och redan pågår utveckling av 6G-systemen.

Du hittar filmen med Stefans föredrag här