VT1 antenner

Det var alltså dags att göra något åt detta. Det har tagit emot lite att hissa ner och fälla masten eftersom vinscharna inte varit helt bra. Det är två vinschar; en för att höja – sänka och en för att fälla – resa masten. I synnerhet hade vinschen för fällning av masten krånglat och kuggat över med resultat att antennen skadats. Vinschen för att höja – sänka byttes häromåret men den har lite för låg utväxling så det krävs mycket kraft för att hissa. Ner går lättare och är säkrat av en slirbroms så det inte kan skena iväg.

Steg ett var alltså att byta vinschen för fällning av masten. På Versatower två (där VHF/ UHF- antennerna sitter) har vi två Biltema- vinschar. Vi köpte en likadan och bytte innan vi gav oss på att fälla masten.

Vid sådana här jobb är det viktigt att göra mätningar före och efter. I det här fallet att mäta upp antennen och också att se om rotorn fungerade. Sagt och gjort. Rotorn fungerade ibland och ibland inte. Antennens resonanskurva mättes med vårt RigExpert instrument och dokumenterades. Sedan hissade vi ner masten till bottenläget.

Micke i masten

Rotorn var fast i ”fel” läge. Hade vi bara fällt masten rakt av hade antennernas ändar kommit ner mot marken och vi hade inte kunnat komma åt att justera 10 MHz- antennen.
Mikael, SM0LYC klättrade därför upp i masten och försökte ”övertala” rotorn att röra sig medan jag tryckte på manöverknapparna i schacket. Rätt vad det var gick rotorn igång och vi fick antennen i ”rätt” läge. Carl, SA0CVK står vid stegens fot.

Vi mätte antennen igen för att få ett referensvärde med nedhissad mast. Resonansfrekvensen hade ändrat sig! Det var förväntat.
Dags att fälla masten!

Mastfällning

Med den nya Biltema- vinschen gick fällningen galant. Av en slump var största delen av styrelsen på plats. Det var ”tekniktisdag” och det är välbesökt. Här vevar Micke, SM0LYC och Joacim, SM0TXD står bredvid. Allt går lugnt och fint tillväga, inga ”överraskningar” från vinschen...
Sedan stöttar vi masten med en stege strax nedanför stödlagret. Nu är allt säkrat och vi kan börja jobba med rotor och antenn.

Under vintern har Micke, LYC renoverat en likadan rotor. Den är provkörd ordentligt så vi vet att den fungerar.

Rotorkontakt

Inkopplingen är smart gjord med en 13- polig släpvagnskontakt så det är mycket enkelt att som första steg prova med den nyrenoverade rotorn i stället för den gamla. Den fungerar inte! Den gamla ”klickade” i alla fall, den här är helt tyst. Felet är alltså mellan rotormanövern i shacket och kontakten här uppe i masttoppen. På vägen är manöverkabeln skarvad på två ställen. Dags alltså att mäta. Kabeln verkar OK hela vägen. Några skruvar är lite lösa men har inte lossat helt. Sedan mäter vi spänningsfallet i spänningsmatningen till rotorn (det kunde vi ju börjat med...). Den ska ha 25 V AC och det visar sig vara runt 10 V ute vid masten. Inte konstigt att det inte fungerar. Något är fel.


Till slut hittar vi felet. Det visar sig ligga i manöverboxen. Två ledare av manöverkabelns 13 är parallellkopplade för matning av AC till ena sidan av bromsens solenoid. Två andra ledare används för matning av AC till den andra sidan. En av dessa ledare går via kretskortet i manövern och där är det för stor resistans. Vi har en ledig ledare i manöverkabeln och parallellkopplar den . Nu är spänningsfallet 2V och rotorn fungerar som den skall! Problemet löst! De ”gamla” rotorn kan sitta kvar vilket förenklar jobbet dramatiskt.

Nu till antennen.

Första mätningen visade detta:

Utgångsläge

Den röda pilen pekar på den frekvens som står överst i displayen, alltså 9925 kHz.

Bandet ligger på 10.100 MHz till 10.150 MHz. Resonansen ligger alltså ungefär 200 kHz för lågt.
Antennen behöver förkortas för att komma upp i resonansfrekvens. Det gör man genom att justera längden på antennelementet. Kortare element ger högre resonansfrekvens!


Manualen indikerar att direktorn (dvs det element som är kopplat till sändaren) bör förkortas med cirka 7,5 cm på varje sida. Reflektorn skall sedan vara c:a 5% längre än direktorn. Har vi hittat direktorns längd kan vi alltså sedan ta en genväg för att få rätt längd på reflektorn.
Det är reflektorn som ger antennen riktverkan.

För att göra en lång historia kort. Mikael, SM0LYC och Herbert, SM0LYT ägnar en kväll åt att justera direktorn längd. Direktorn består av aluminiumrör som är inskjutna i varandra och popnitade på plats. Man måste alltså borra bort popnitarna i den yttersta rördelen för att kunna skjuta in den. För säkerhets skull kontrollmäter man att direktorns båda halvor är symmetriska. Det visar sig att det är de inte. Till slut är det klart. Det är sent och dags att åka hem och återkomma nästa dag.

När man hissar ner masten ändras antennens resonans. När man sedan fäller masten och antennen kommer bara någon meter från marken ändras resonansfrekvensen ännu mera. Att hissa upp masten är väldigt jobbigt (vi borde byta ut vinschen till en med större utväxling..). Att fälla – resa upp är enklare. Den nya vinschen för att fälla – resa upp fungerar bra men det är ändå ganska svettigt i värmen. Vi försöker därför mäta i fällt respektive uppfällt läge men inte hissa upp masten. Vi misstänker också att relationerna inte är linjära utan försöker kompensera för det.

Det blir många gånger att fälla – resa upp.

Första mätningarna indikerar att direktorn blivit något för kort. Vi provar att förlänga den 2x 2,5 cm genom att trä på ett kort stump aluminiumrör vi tagit från ”antennkyrkogården” ute vid stora eken.
Res upp masten masten – mäta - det blev för mycket – fälla – justera till 1 cm i stället – resa upp – mäta. Nu är det nästan rätt. Resonansfrekvensen bör öka när vi hissar upp masten till full höjd. Då bör vi hamna rätt. Vi hissar upp masten. Det är ordentligt jobbigt. Vi får växla av varandra vid vinschen för att orka. Till slut är den uppe.

Slutresultat

Ny mätning! Ingen skillnad! Den förväntade ökningen av resonansfrekvens uteblir. När vi sänkte masten ändrade det sig 60 kHz, nu ingenting... Konstigt.
Nu ger vi oss för denna gången. VSWR vid övre bandgränsen ligger under 1:2. Skall det bli perfekt skall ”extraförlängningen” på 1 cm i varje ände av direktorn tas bort, men just nu är det ”tillräckligt bra”. Dags att åka hem kväll tre och vara nöjd med det som gjorts!

Ett stort tack till Mikael, SM0LYC som utöver detta arbetet renoverat den gamla rotorn! Ett stort tack till SM0LYT Herbert som bland annat analyserade och hittade felet på spänningsmatningen till rotorn. Totalt tog arbetet tre sköna sommarkvällar i slutet av juni då det var soligt och varmt och nästan inga mygg.


Själv lärde jag mig hur man fäller en Versatowermast och eftersom största delen av styrelsen var på plats en av kvällarna kan vi bocka av punkten i ”att-göra-listan” att styrelsen skall ha övningsdag för ”Fällning av Versatower”. Jag lärde mig också hur vårt RigExpert antennmätinstrument fungerar.

Det här känns riktigt bra! Det är mycket som har fixats nu under våren och fram tills idag. Jag är väldigt nöjd och glad med detta! Tack alla som hjälpt och hjälper till! Tillsammans är vi klubben.

UPPDATERING!
Nyss (2024-06-30) ringde Mikael, SM0LYC och berättade att han och  Herbert, SM0LYT varit och jobbat vidare med masten och antennen igår. Herbert har donerat en ny vinsch och den är monterad, vilket gjorde hissningen lättare, fast det krävs ändå rejäl armstyrka och energi.
Antennen är justerad har nu sin resonans vid 10.120 MHz och VSWR är runt 1,2 inom hela bandet.
Man kan nu köra inom hela bandet utan tuner.
Tack för detta arbete och tack för den donerade vinschen! Nu är det här perfekt och vi kan använda grejorna som det är tänkt!

Allra bästa 73 de
Stefan, SM0ASB
ordförande