Nu finns det en hjärtstartare, Philips HS1, i klubbstugan.
Den inköptes och installerades i maj efter beslut i styrelsen.

Hjärtstart BYO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sitter innanför ytterdörren. Här sätts den upp av Gunnar, BYO.
Den är av samma modell som tidigare använts vid HLR- utbildningar i klubben.

I höst kommer vi att ha utbildning i samband med minst en onsdagsträff.

73s de
Stefan SM0ASB