En korrigering av dagordningen gjordes; punkten 12 kompletterades med val av ordförande på två år. Efter genomgång av verksamhetsplan, kassaberättelse och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Det fanns inga styrelseförslag eller motioner.

Val av styrelsemedlemmar skedde enligt valberedningens förslag så nu har vi följande styrelse:


Ordförande:
SM0ASB Stefan Fägerhall. Omvald på två år

Styrelseledamöter:
SM0FDO Lars-Erik Jacobsson, ett år kvar på sitt mandat
SM0NUE Karl-Erik Färdigh, ett år kvar på sitt mandat
SM0FNV Nils Willart, ett år kvar på sitt mandat
SM0BYO Gunnar Lövsund, Omvald på två år
SM0TXD Joacim Viberg, Nyvald på två år
SA0CVK Carl Vargklint, Nyvald på två år


Styrelsesuppleanter
SM0TWK Christer Simonsson, Nyvald på ett år
SM0UKZ Claes Brehmer, Nyvald på ett år

Revisorerna och valberedningen omvaldes oförändrade på ett år.

Budgeten för kommande året (2024) samt förslaget på medlemsavgift för 2025 antogs.

Allra sist hölls en tyst minut för våra avlidna medlemmar varefter mötet avslutades.

Efter mötet stannade många kvar och pratade med varandra.

Den nya styrelsen passade på att snabbt ha ett konstituerande styrelsemöte och där valdes SM0FDO till vice ordförande, SM0NUE Karl-Erik Färdigh till kassör samt SM0BYO Gunnar Lövsund till sekreterare fram till nästa årsmöte.

Jag vill också passa på att tacka för det visade förtroendet att bli omvald som ordförande. De två år som gått har både utmanande och mycket stimulerande. Jag är glad och stolt över vad vi tillsammans åstadkommit och ser fram emot att driva och utveckla klubbens verksamhet under de kommande två åren.

Jag vill också tacka de avgående styrelsemedlemmarna och suppleanterna för de utförda insatserna under i vissa fall många år. Föreningen och den nya styrelsen är glada och tacksamma för det ni gjort och vi önskar er allt gott framöver.

73s de
Stefan SM0ASB