Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på www.SK0QO.se senast den 23 februari. Vi skickar ut ett mail med länk till handlingarna så snart de är klara.
Några utskrivna exemplar kommer att finnas i klubbstugan. Det kommer även att finnas utskrivna exemplar i årsmöteslokalen.

Mötet kommer ej att sändas digitalt utan det är personligt deltagande på plats som gäller.

Notera att du måste ha betalat din medlemsavgift för 2024 i god tid innan årsmötet för att ha rösträtt på årsmötet.

Bästa hälsningar och välkommen till årsmötet!

Stefan Fägerhall, SM0ASB, ordförande