Bilingual Montessori School of Lund är en Montessorigrund- och förskola belägen mitt i Lund och är en av de skolor som har fått chansen att tala med Marcus. Men för att de ska kunna ha kontakt med ISS krävs en omfattande planering eftersom signalerna från ISS först måste tas ner via en markstation, i det här fallet, i Australien och sedan förmedlas vidare till skolan i Lund.

Marcus har en gedigen flygbakgrund som pilot i Flygvapnet där han bl.a har flugit JAS Gripen på F21 i Luleå. Han är också elektronikingenjör från Chalmers och ingår i ESA:s astronautgrupp. Han kommer att ingå i forskningsprojektet som bl.a ska utvärdera hur prestationsförmågan påverkas av tyngdlöshet.

Utöver att få en häftig flygupplevelse i överljudsfart och kunna samla på sig massor av coola bilder till familjealbumet, kommer han också att få se solen gå upp, och ner, sexton gånger varje dag. Hastigheten på Dragon-kapseln varierar vid olika faser under resan men är som bäst runt 28.000(!) km/h.

Det här är senaste budskapet från de som jobbar med det omfattande projektet:

Good news: the contact is a GO for Wed 2024-01-31 12:48:03 UTC= 13:48 your local time.
The ground station will be VK4KHZ, located in Australia (Lat. 21.3584 S, Long.148.11227 E, Alt. 386 M)

Marcus Wandt BSML Bilingual Montessori School of Lund