Ordförande:
SM0ASB Stefan Fägerhall Omval (2 år)

Styrelseledamöter:
SM0FDO Lars-Erik Jacobsson Vald för ytterligare ett år
SM0NUE Karl-Erik Färdigh Vald för ytterligare ett år
SM0FNV Nils Willart Vald för ytterligare ett år

SM0BYO Gunnar Lövsund Omval (2 år)
SM0TXD Joacim Wiberg Nyval (ny post) (2 år)
SA0CVK Carl Vargklint Nyval (2 år)

Styrelsesuppleanter:
SM0TWK Christer Simonsson Nyval (1 år)
SM0UKZ Claes Brehmer Nyval (1 år)

Revisorer:
SM0EYT Börje Carlsson Omval (1 år)
SM5AOG Lennart Pålryd Omval (1 år)

73
Ingemar Johansson/SM0DSF (sammankallande) Tel: 070-775 34 84
Mikael Björkgren/SM0LYC Tel: 070-594 99 16