Enligt ett sent inkommet QTC kommer man att aktivera frekvenserna 3728, 7125 och 14250 och repeatern på RU8

Du kan läsa mer om eventet här: https://www.sk0mt.net/field-day-pa-resarovaxholm-lordag-2a-september