Alla med intresse och kunskap runt datormiljö, programvaror, satellitkommunikation uppmanas delta och komma med synpunkter!

Fortsättningsvis kommer vi behöva hjälp med praktiskt utförande. Hjälp/medverkan mottas tacksamt.

Självklart sedvanlig umgänge och fika! Fika finns från kl 19.

Alla välkomna!


Agenda:
- Förtydligande av syfte och mål
- Enas runt förslag för att tillgodose stabil fungerande miljö för den som vill använda utrustningen, samt möjlighet att bedriva test och utveckling av densamma.
- Kortfattat planer för Dator1 och 2 och ev. presentations PC.
- Diskutera tekniskt lösningsförslag
-. Fördelning av ansvar/arbete/test m.m.

antenn p