Ändrade arbetsförhållanden innebär att Mecki inte kan engagera sig i styrelsearbetet så mycket som han skulle önska.


Valberedningen (SM0DSF o SM0LYC)