Kallelse är utskickat via mail till alla medlemmar.

Mötet hålls den 11 mars i Haninge kulturhus.

Välkomna!