Det finns nämligen ett EU-beslut på att de ska fasas ut från marknaden med början under 2023. Det betyder att de inte längre får importeras till EU eller tillverkas, eller, som man kallar det, "sättas på marknaden". I det här skedet är det vanliga rör och kompaktlysrör, av typerna T8 och T5, som berörs av åtgärden.

Utfasningen beräknas ta fem år eftersom livslängden är så pass lång, de beräknas hålla runt 20 000 timmar.

Elsäkerhetsverket beräknar att det finns ungefär 34 miljoner lysrör bara i Sverige.

Orsaken till beslutet är att rören innehåller kvicksilver som är skadligt både för människor och miljö och man pekar istället på de nya LED-ljusskällorna.

Ett problem med övergången är att de nya LED-baserade ljuskällorna ofta orsakar radiostörningar. Elsäkerhetsverket har därför påbörjat ett projekt där man ska titta på elsäkerhet och störningar från sådana lysrör som är LED-baserade men passar i en gammal armatur, avsedd för lysrör.