Man har därför skickat ut en begäran via IARU att radioamatörer ska försöka hålla dessa frekvenser fria för att inte störa den pågående räddningsinsatsen.

Du kan läsa mer, på engelska, på IARU:s webbplats här