Mer information om detta kommer senare.


Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara inlämnade till styrelsen senast 2023-01-01. Skicka helst till sk0qo@sk0qo.se.

Allra bästa hälsningar till var och en från
Stefan SM0ASB och styrelsen

 

God jul!