Ordförande:
SM0ASB Stefan Fägerhall Vald för ytterligare ett år

Styrelseledamöter:
SM0FDO Lars-Erik Jacobsson Omval (2 år)
SM0NUE Karl-Erik Färdigh Omval (2 år)
SM0FNV Nils Willart Omval (2 år)

SM0BYO Gunnar Lövsund Vald för ytterligare ett år
SA0BSJ Joakim Svanfeldt Vald för ytterligare ett år
SM0IKR Göran Björk Vald för ytterligare ett år

Styrelsesuppleanter:
SM0YDQ Gun Ahtola Omval (1 år)
SM0TWH Mecki Granberg Omval (1 år)

Revisorer:
SM0EYT Börje Carlsson Omval (1 år)
SM5AOG Lennart Pålryd Omval (1 år)

73
Ingemar Johansson/SM0DSF (sammankallande) Tel: 070-775 34 84
Mikael Björkgren/SM0LYC Tel: 070-594 99 16