Vi kommer att aktivera fyrskeppet Finngrundet, som ligger vid Galärvarvet i Stockholm, med signalen 7S0SFJ, och precis som tidigare sker detta ett samarbete mellan SKØZA, SKØQO och Sjöhistoriska muséet. Vi kommer dock att finnas med utrustningen i styrhytten på isbrytaren Sankt Erik i omedelbar närhet till fyrskeppet.

Som vanligt är alla radioamatörer eller andra intresserade, oavsett klubbtillhörighet, välkomna att komma förbi och köra lite radio, eller bara hänga en stund med Stockholms bästa radioamatörer.
Museiskeppen är öppna för allmänheten mellan kl 11 -18. Gratis inträde.
Är du intresserad att delta andra tider kontakta oss: SAØBKW Stefan eller SMØWJH Preben.

Välkomen!

Länk till ILLW: https://illw.net/
Länk till sjöhistoriska muséet: https://www.sjohistoriska.se
Foto: SAØBKW

 

7S0SFJ