Vi hoppas att situationen förbättras så att vi åter kan tävla mot varandra på det sätt som SAC är tänkt att fungera säger man som kommentar till beslutet.

Tidigare har IARU deklarerat att de är en opolitisk organisation som ska stödja och försvara amatörradion och amatörradiotjänsten. Amatörradio handlar om att öva sig på att kommunicera och vänskap mellan människor.

"IARU is an apolitical organization focused on promoting and defending amateur radio and the amateur radio services. The amateur radio service is about self-instruction in communications and friendship between people."

Läs mer här.