Så snart som möjligt med BILDER helst.

Stoppdatum: sista juli.

Du som kanske funderar på vad som redan är skrivet om kan kolla på tidigare nummer här.

73 Lasse SM0FDO sm0fdo@gmail.com

070-343 99 69

tidning1