ITU-byggnaderna i Geneve har varit nerstängda under två år men nu har några av arbetsgrupperna återgått till att ha möten där istället för på distans, bla kommer studiegrupp 5A, där amatörradio ingår, att ha möte där mellan den 23 maj-3 juni.

Under nedstängningen har utrustningen stått oanvänd och det har påverkat den i negativ riktning. Det är därför en hel del som behöver fixas men som det ser ut nu kan man i alla fall vara igång på de flesta banden.

20151118 122522 p

Antennerna vid ett tidigare bersök på taket. I bakgrunden den andra, högre, ITU-byggnaden med restaurang på övervåningen med magnifik utsikt över bergen, FN-byggnaden, Genevesjön och staden!

Klubben har ett antal antenner på taket till den långa, lägre, byggnaden där de flesta mötesrummen finns, bla en dipol för WARC-banden riktad i NV/SO. De har också en sk Srepp-IR-antenn för 10/14/20 och 40 meter. Arbete pågår med att få igång en radio för 6 metersbandet som även ska klara FT8.

ITU HAM2 495x414

Bild från stationen

Stationen kommer alltså att vara igång fram till den 3 juni och den kommer därefter att stängas ner i flera år pga att byggaden ska renoveras. Det finns risk att den inte kommer att få plats i huset efter renoveringen men det återstår att se.

 

Under Världsradiokonferensen, WRC, brukar stationen vara igång med specialsignalen 4U1WRC men då konferensen kommer att hållas mellan 20 november - 15 december i Dubai i Förenade Arabemiraten, UAE, nästa är är det inte troligt att den signalen kan komma till användning då. Så ni som har sådana kort QSL, var rädda om dom, dom är inte allt för vanliga och det kan dröja till 2027 innan signalen dyker upp igen, om ens då. Det beror ju på var konferensen hålls det året.

4U1WRC

QSL från världsradiokonferensen med specialsignalen 4U1WRC som bara är i luften under konferensen vart fjärde år

20151114 173548 p

Under konferensen kan delegater som är radioamatörer få chans att utväxla några QSO från klubbstationen. Det är ett populärt avbrott i de långa mötespasen.

Men 4U1ITU är alltså i luften nu och ett tag framåt så vill du försöka få ett QSL därifrån så passa på nu!